eng 
 
ukr 
 
russ 
 
на головну
 
Електронні джерела випромінювання мм діапазону хвиль і вимірювальні комплекси
 
Електронні джерела випромінювання мм діапазону хвиль і вимірювальні комплекси на їхній основі:
А) Клинотрони - лампи зворотної хвилі (ЛЗХ) О-типу
Галуззю застосування клинотронів як генераторів малої та середньої потужності випромінювання короткохвильової частини мм діапазону є системи для фізичного експерименту, радіоспектроскопії, системи ближньої радіолокації, у тому числі системи радіобачення.
На частоті 150 ГГц (2 мм) вихідна потужність випромінювання становить 1 Вт. У порівнянні з відомими ЛЗХ вони мають більш високу потужність вихідного сигналу. У даний час розроблено клінотрон з підвищеною потужністю в короткохвильовій частині мм діапазону (266 ГГц), що має наступні характеристики:
 Прискорююча напруга U=4,8 кВ
 Щільність струму в пучку j=50 А/см2
 Вихідна потужність на частоті 266 ГГц P=250 мВт
 Комбіноване перестроювання частоти в смузіf=±2%f0
 Фокусуюче магнітне поле B=0,8 Тл
 Термін служби t=500 ч
 Габарити (без магнітів) S=50х30 мм2
 Маса (без магнітів) m=0,3 кг
 
Б) Генератори дифракційного випромінювання (ГДВ)
Розроблено нові модифікації ГДВ:
- ІГДВ-5 (діапазон перестроювання частоти 56-61 ГГц);
- ІГДВ-3 (діапазон перестроювання частоти 87-95ГГц);
- малогабаритний МГДВ-2 (діапазон перестроювання частоти 95-140 ГГц) імпульсної і неперервної дії - вони відрізняються від існуючих підвищеним рівнем вихідної потужності та коефіцієнтом корисної дії (ККД).
Вони призначені для застосування в когерентній радіолокації, спектроскопії сильнопоглинаючих середовищ, діагностиці плазми, для накачування поляризованих ядерних мішеней. Основні параметри конкретних ГДВ наведено в таблиці нижче.
foto_dro
Тип приладу f, ГГц P, Вт КKД, %
Неперервний режим
ГДВ-8
ГДВ-5
ГДВ-3
31-36
58-62
89-94
100
30
10
10,5
4,5
2,0
Імпульсний режим
ІГДВ-8
ІГДВ-5
ІГДВ-3
33-38
56-61
87-95
1250
650
300
18,5
5,5
3,5
Малогабаритні ГДВ
МГДВ-8
МГДВ-5
МГДВ-2
32-36
56-61
95-140
90
30
4
12
5,2
0,9
 
В) Низьковольтний імпульсний магнетрон 8-мм діапазону
Призначено для застосування як генератор НВЧ-потужності в радіолокаційних станціях ближнього радіуса дії, зокрема, у стаціонарних радіолокаторах безперервного спостереження за обстановкою на літному полі, у рухомих РЛС виявлення об'єктів, що рухаються, на малих відстанях. Забезпечує потужність в імпульсі від 400 Вт до 1 кВт при напрузі анода 4 кВ. Має ККД ≈10% і механічне підстроювання частоти 2%. Щільність імпульсів 1000.
  8_mm_waveranse_low_voltage  
 
Г) Коаксіальний магнетрон 3-см діапазону з холодним катодом
Магнетрон упроваджено в серійне виробництво. При напрузі на аноді 8 кВ він має потужність імпульсів на виході 10-25 кВт і ККД ≈30 %. Тривалість імпульсів дорівнює 70 нс.
     
 
Д) Високовакуумні плівкові технології
З метою досягнення високовакуумних плівкових технологій розроблено двопроменевий багатотигельний електронний випарник, призначений для послідовного чи одночасного випаровування двох чи трьох різнорідних за властивостями матеріалів у різних плівкових технологіях, у тому числі з імплантаційною стимуляцією. Регульований розмір фокусної плями на поверхні випаровування становить від 0,5 до 3 мм.
foto_electron evaporator
Характеристики випарника та його електронно-оптичної системи Значення
Максимальна потужність електронного променя 5 кВт
Максимальна прискорююча напруга 6 кВ
Регульований розмір фокусної плями на поверхні випаровування 0.5÷3 мм
Частоти поздовжнього та поперечного сканування з амплітудою до 30 мм 0.1÷500 Гц
Габаритна довжина 480 мм
При використанні випарника в установках для одержання тонкоплівкових
матеріалів досягаються наступні характеристики режиму випаровування
Al, Ni, Cu, Cr, Ti, Mo, Ta, Nb при швидкості випаровування 10÷15 A/c:
Потужність електронного променя, не більше 2 кВт
Нерівномірність щільності покриття по площі, не більше 0,5 %
Час стабільного осадження без довантаження тигля, не менше 30 хв
Час роботи електронної гармати до заміни катода, не менше 250 год.
Є) Автоматизований панорамний вимірювач АПІ-2
Призначено для дослідження характеристик високодобротних резонансних систем, прямих і зворотних втрат чотириполюсників у смузі частот 37,5-140 ГГц, інтервалі зміни коефіцієнта стоячої хвилі по напрузі (КСХН) від 1,1 до 5,0 і діапазоні вимірювань ослаблення 0-40 дБ з мінімальним кроком перестроювання частоти 0,1-0,2 МГц.
   
Copyringht © 2010 IRE.All Right Reserved