eng 
 
ukr 
 
russ 
 
на головну
 
Квазіоптична техніка
 
Квазіоптична техніка:
А) Квазіоптичні твердотільні генератори (КТГ)
КТГ мм-діапазону зі сфероешелетною відкритою коливальною системою є джерелами високостабільних електромагнітних коливань і можуть бути використані як у наукових цілях, наприклад, у спектроскопії, так і в техніці НВЧ. КТГ розроблено на фіксовані частоти з можливістю механічного підстроювання частоти до 0,5 ГГц. Генератор не має потреб у примусовому охолодженні.
Нестабільність частоти генераторів за 1 с не перевищує 10-8 при нестабільності джерела живлення 10-4. Підвищення довгострокової стабільності частоти досягається застосуванням спеціальних матеріалів для виготовлення генераторів, а також використанням термостабілізуючих герметичних камер, заповнених інертним газом. Основні характеристики розроблених КТГ наведено в таблиці нижче.
 
Тип приладу Тип діода f, ГГц P, мВт
ГКГ-8 Діод Ганна (GaAs) 30-40 110
ГКГ-3 Діод Ганна (InP) 80-86 10
ГКЛ-8 ЛПД 33-42 180
ГКЛ-5 ЛПД 53-62 60
ГКГ-8Т Діод Ганна (GaAs) 37.5 110
ГКЛ-3 ЛПД 93-96 15
ГКЛ-3А ЛПД 115 15
QONB Діод Ганна (ONB-12) 67 5
Експеримент ЛПД з другою гармонікою ~300 ~2
 
 
Б) Діелектрометр рідин з високими втратами
Призначено для дослідження діелектричних властивостей широкого класу рідин, що характеризуються високими втратами енергії НВЧ. Створено кілька модифікацій діелектрометрів 8- і 6-мм діапазонів довжин хвиль на базі високодобротних діелектричних резонаторів з модами шепочучої галереї. За оригінальністю і малими габаритам виділяється конструкція діелектрометра, який працює в автодинному режимі в мм діапазоні довжин хвиль, оскільки не має потреб у зовнішнім джерелі НВЧ-сигналу.
Необхідний обсяг досліджуваної рідини не перевищує 0,02 мл.
  foto_MM-wave dielectrometer of high-loss liquids  
Діелектрометр може використовуватися для контролю якості продукції нафтопереробної і харчової промисловості, дослідження біооб'єктів у медицині, контролю забруднення води і при вирішенні інших задач екології.
 
В) Діелектрометр матеріалів з малими втратами
Призначено для експериментального визначення фізичних (діелектричних) властивостей різних матеріалів, які мають низькі втрати енергії на НВЧ. Діелектрометр розроблено на принципах використання високодобротних (добротність не менш nx105) діелектричних резонаторів і дозволяє здійснювати дослідження матеріалів з високим дозволом (не менше 100 кГц) ) в інтервалі частот 30-150 ГГц. Зараз діелектрометр використовується для контроля якості штучних алмазів (CVD diamantes), основною сферою використання яких є вікна гіротронів мм-діапазону. Може бути використаний у промислових технологічних умовах контролю виробництва інтегральної НВЧ-техніки.
     
 
Г) Пристрій для дослідження високотемпературних надпровідників (ВТНП)
Призначено для високоточного експериментального визначення поверхневого опору матеріалів, які знаходяться у надпровідниковому стані. Пристрій створено на базі високодобротних діелектричних резонаторів, і його може бути використано у високотехнологічних умовах виробництва надпровідників, для здійснення контролю за їх станом.
     
 
Д) Стенд для квазіоптичних досліджень SQR-0.14
Призначено для демонстрації студентам за фахом "радіоелектроніка" методів квазіоптичних радіовимірювань в терагерцовому діапазоні хвиль і радіовимірювальних пристроїв, створених на основі квазіоптичної лінії передачі. SQR-0.14 - квазіоптичний пристрій, виконаний на основі порожнього діелектричного проміневоду круглого перетину діаметром 20 мм.
  foto_Quasioptic research stand (SQR-0.14)  
 
SQR-0.14 забезпечує демонстрацію квазіоптичних експериментальних вимірювань наступних параметрів:
 
модуля і фази коефіцієнта відбиття методом інтерферометра Майкельсона;
довжини хвилі методом інтерферометра Майкельсона;
значення внесеного ослаблення (втрат) методом заміщення;
поляризаційної діаграми методом обертового аналізатора поляризації;
залежності модуля коефіцієнта дзеркального відбиття від кута падіння хвилі на плоску поверхню зразка.
 
Характеристики SQR-0.14:
 
- робоча частота 0,14 ТГц;
- габаритні розміри стенду в робочому стані не більше 100x40x50 см3;
- маса стенду не більше 40 кг (нетто), 55 кг (брутто);
- живлення: змінний струм 220В/110В±10В, 50Гц/60Гц; постійний струм 24В±3В, 0,3А.
 
 
Є) Квазіоптичні хвилеводні мікрокомпактні полігони
Призначені для дослідження в лабораторних умовах характеристик розсіяних радіолокаційних об'єктів у короткохвильовій частині мм і в субмм діапазонах хвиль. До числа вимірюваних характеристик відносяться: ефективна площа розсіювання, діаграми зворотного і прямого розсіювання, поляризаційна матриця розсіювання. В основу створення мікрокомпактних полігонів покладено запропонований авторами розробки метод квазіоптичного хвилеводного моделювання на мм і субмм хвилях.
  Quasioptic waveguide microcomponent polygons  
 
   
Copyringht © 2010 IRE.All Right Reserved