eng 
 
ukr 
 
russ 
 
на головну
 
Джерела оптичного когерентного випромінювання (лазери)
 
Джерела оптичного когерентного випромінювання (лазери):
А) Імпульсно-періодичні лазери на барвниках з ламповим накачуванням серії "Промінь-2"
Призначені для рішення широкого кола задач у різних галузях науки, техніки, медицини, де використовується спектрально-селективна взаємодія оптичного випромінювання з речовиною. Основною особливістю таких систем, що визначає їхнє багатофункціональне призначення,
є волоконно-оптичний тракт для доставки лазерного випромінювання безпосередньо в область взаємодії з речовиною.
На базі модифікованого імпульсно-періодичного лазера створена терапевтична установка "Зонд-1" для руйнування каменів (довжина хвилі випромінювання 530 нм, ширина спектральної смуги 5-10 нм, тривалість імпульсів 1,5 мкс), діапазон регулювання енергії імпульсів на виході променеводу 20-150 мДж з кроком 10 мДж. В установці застосовується фотоакустичний метод руйнування каменів, який полягає в генерації звукових хвиль на резонансних частотах самого каменю.
  foto_промінь-2  
 
Б) Лазерний комплекс ALT LASER 10-100-VS
Установка призначена для чіткого нанесення практично незнищуваного зображення на вироби з металів, кераміки, пластмас, напівпровідників, деревини, шкіри і т. д. і створена на основі волоконного лазера.
Маркірування наноситься протягом декількох секунд і не вимагає додаткової наступної обробки поверхні. Така лазерна установка може використовуватися в умовах промислового виробництва й у рекламному бізнесі.
  foto_alt laser 10-100-vs  
 
В) Гіпервисокочастотна лазерна установка на базі HCN-лазера (довжина хвилі 0,337 мм)
Головною галуззю використання установки є медицина, оскільки субміліметрове випромінювання дозволяє прискорити обмінні процеси в організмі людини (скорочує терміни лікування хвороб суглобів і кісток). Крім того, дана лазерна установка може використовуватися для мобілізації імунної системи і регуляторних функцій в організмі з метою профілактики та лікування захворювань опорно-рухового апарата та для інших медико терапевтичних цілей.
  foto_hcn  
 
Г) Багатоканальний лазерний інтерферометр на довжині хвилі 0,337 мм
і лазерний гомодинний інтерферометр-поляриметр субмм діапазону хвиль (довжина хвилі 0,195 мм)

Лазерний інтерферометр призначено для визначення середньої електронної концентрації (до 1015 см-3) високотемпературної плазми й розподілу електронної концентрації по перетину плазмового пучка. Інтерферометр-поляриметр забезпечує можливість одночасного визначення магнітного поля чи струму магнітоактивної плазми та її електронної концентрації на установках термоядерного синтезу типу ТОКАМАК і УРАГАН.
  multichannel laser interferometer  
   
Copyringht © 2010 IRE.All Right Reserved