eng 
 
ukr 
 
russ 
 
на головну
 
МАГНІТНІ КРІОГЕННІ РАДІОСПЕКТРОСКОПІЧНІ КОМПЛЕКСИ
 
Переважна галузь застосування цих комплексів - експериментальні дослідження фундаментальних властивостей природних і штучних магнетиків, включаючи магнітні структури для нових технологій.
Серед таких об'єктів:
 
- матеріали та наноструктури для спінової електроніки/спінтроніки й наноелектроніки;
- сенсори електромагнітного поля (ГГц і ТГц діапазонів) і постійного магнітного поля;
- магнітні біооб'єкти;
- матеріали для надвисокочастотної магнітофотоніки.
 
Результати магніторадіоспектроскопічного аналізу можуть використовуватися для розробки систем оперативної пам'яті в комп'ютерах, у медичній і технологічних областях мікрохвильової томографії, біофізиці й т. ін.
 
А) Кріомагнітний радіоспектроскопічний комплекс міліметрового діапазону довжин хвиль - НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ УКРАЇНИ

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 665- р.,
Кріомагнітний радіоспектроскопічний комплекс міліметрового діапазону довжин хвиль, що розроблено в ІРЕ НАН України,
набув статусу Національного надбання України.

Цей комплекс являє собою сімейство трьох функціонально-об'єднаних радіоспектрометрів, що працюють у міліметровому діапазоні довжин хвиль у широкому температурному інтервалі:
1.Основною складовою КОМПЛЕКСУ є наднизькотемпературний багатофункціональний магнітний радіоспектрометр БУРАН (BURAN).
Цей радіоспектрометр може бути використано для вивчення магніторезонансних явищ в електронній спіновій системі твердого тіла при частотах 75-150 ГГЦ у температурному інтервалі 0.3-150 K і в магнітному полі до 7 Т.
Потужний рефрижератор замкненого циклу ( 3He) охолоджує відкритий резонатор з досліджуваним зразком (робочий об'єм - до 200 см3)до найнижчих температур за час 30-40 хв.
  foto_Buran  
 
2.Радіоспектрометр електронного спінового резонансу (ЕСР) КВАРК (KVARK)
Є другою складовою Комплексу
Прилад може бути використано для роботи в діапазоні частот 20-40 ГГЦ і при температурах 300-4.2 K.
  foto_КВАРК (KVARK)  
 
3.Кріогенний радіоспектрометр-діелектрометр ТОРНАДО (TORNADO)
Третій компонент Комплексу
Прилад забезпечує дослідження речовин з малими величинами діелектричних втрат  (tg<10-6
при надвисоких частотах до 70-150 ГГЦ у температурному інтервалі 300-0.5 K.
  foto_tornado  
 
Головні галузі фундаментальних досліджень, де застосовувався даний Комплекс:
Спін-залежні процеси в магнітних наноструктурах спінтроніки й наноелектроніки ГГц і ТГц діапазонів частот.
Моделювання магнітофотонних кристалічних структур у НВЧ діапазоні частот.
Кріодіелектрометрія та дослідження матеріалів, що мають аномально малі втрати в мікрохвильовому діапазоні.
 
Б) Двохчастотний спектрометр- релаксометр
Спектрометр, що має високе розрішення, призначено для дослідження динамічних процесів в електронній і ядерній підсистемах, а також для вивчення особливостей їх взаємодії при гелієвих температурах. Може бути застосовано для визначення спектроскопічних констант електронної і ядерної спінових підсистем з метою прогнозування фізичних властивостей парамагнетиків різних типів, наприклад, речовин поляризованих ядерних мішеней, напівмагнітних напівпровідників, біологічних об'єктів в умовах їх експлуатації.
  Two-frequency radiospectrometer-relaxometer  
Головні робочі характеристики спектрометра:
 
 Частоти електронного спінового резонансу (ЕСР): - 120-130 ГГц;
 Частоти ядерного магнітного резонансу (ЯМР): - 180-200 МГц;
 Діапазон магнітного поля: - 0-6 Т;
 Температурний інтервал - 1,7-4.2 K.
 
 
В) Багатофункціональний комп'ютеризований комплекс
Призначено для вивчення напівпровідників методами Холу, електронного парамагнітного резонансу (в 10 ГГц діапазоні), порушеного повного внутрішнього відбиття та індукційним методом (методом магнітометра) в інтервалі температур 4,2-300 К. Комплекс використовується у ВНЗах України як базове устаткування для проведення лабораторних практикумів, що супроводжують теоретичні курси "Фізика напівпровідників", "Поверхневі явища в напівпровідниках", "Фізика магнетиків".
  Multifunctional Computerized Complex  
 
Г)Вимірювальні стенди
Призначено для дослідження полів випромінювання в ближній і дальній зонах з метою оптимізації параметрів антен сантиметрового та міліметрового діапазонів довжин хвиль. Можуть бути використані для створення ефективних малогабаритних антен для систем мобільного зв'язку, бездротового зв'язку ближнього радіуса дії.
   
Copyringht © 2010 IRE.All Right Reserved